Volpino Italiano

 Primary Lens Luxation

Volpinos can have hereditary eye defects. In a study performed between 1992 - 2000 71 Volpinos were examined. 40 of them had eye defects that are supposed to have a hereditary base. 33 of them  were related to lens dislocation and cataract. (www.vin.com)
Other reports are from Finland (12 examinations, no abnormalities) and Sweden (37 examinations, 6 defects).

Recently a DNA-test for PLL has been developed and some Italian breeders have their Volpino tested. Advantage of a DNA-test is that carriers can be identified and undesired matings of carrier x carrier can be avoided, keeping genetic material available, providing a carrier is mated with a 'free' partner. Given the relatively small gene pool of the Volpino, not using these animals could, in my opinion, be disastreus for the breed.

Since 2014 in Holland DNA-testing is obligatory and at least 1 of the parents must be free of PLL.

There are a number of laboratory that have a DNA-test for PLL. One of them is Ofa in the USA; they publish the results on their website.
Of the Juli 2014 210 tested Volpino's 149 are free, 58 are carriers and 3 are affected or at high risk.

     Primaire LensLuxatie

Binnen de Volpino kunnen ook erfelijk oogafwijkingen voorkomen. Uit onderzoek gedaan in de periode 1992 - 2000 zijn 71 Volpino onderzocht. 40 van hen hadden oogafwijkingen die vermoedelijk een erfelijk basis hebben. 33 daarvan betrof lensluxatie en cataract. (bron: www.vin.com)
Andere cijfers zijn uit Finland, onderzocht 12, geen afwijkingen en Zweden 37 onderzocht, 6 afwijkingen.

Sinds kort bestaat een DNA-test voor PLL en een aantal Italiaanse fokkers laat hun honden testen. Voordeel van een DNA-test is dat dragers van de erfelijke aandoening geïdentificeerd kunnen worden en dus een ongewenste drager x drager combinatie uitgesloten kan worden, waardoor hun erfelijk materiaal, mits gecombineerd met een 'vrije' partner, toch behouden blijft. Gezien de redelijk beperkte genenpool van de Volpino zou het, mijns inziens, desastreus kunnen zijn, deze genenpool bij voorbaat uit te sluiten.

In Nederland is een DNA-test met ingang van 2014 verplicht; in ieder geval dient één van beide ouders vrij te zijn van PLL.

Er is een aantal laboratoria waar een DNA-test voor PLL gedaan wordt. Eén daarvan is Ofa in Amerika, die de uitslagen ook op hun website publiceert.
Van de (stand juli 2014) 210 geteste Volpino's zijn 149 vrij, 58 dragers en 3 lijders of met een hoge kans op lensluxatie.
 

Home | Contact | Copyright | Parcodaini Maremma Sheepdog | design: Template Shaker
Copyright © 2014, Parcodaini. All Rights reserved