Volpino Italiano

Breeddescription      


The Volpino Italiano is a small Italian Spitz, that belongs to FCI-group 5, Spitz and primitive spitz, more presize the European Spitz. He is related to the German Spitz, also known as Keeshond. (Also have a look at similarities and differences between Italian, Japanese and German spitz).

The Volpino is usually solid white, but there is also a red variety, and in the early years there even was a black variety. This red variety is almost extinct, although some breeders do their utmost to save the red coat.

A Volpino has a very thick coat, with long, straight hair. The coat needs relatively little maintenance, an occasinal grooming in order to prevent entangling is sufficient. Using a good brush and grooming this shouldn't be a problem.

The breed exists for centuries and used to be very popular, not only among the rich and famous, but also with peasants and common folk. The famous Michelangelo used to have a dog like this. For unknown reasons the number of Volpino decreased up untill 1965 when there were only 5 entries registered in the Italian studbook. In 1984 when the breed was near extinction ENCI, the Italian Kennelclub, decided to re-establish the breed. With the remaining specimen they started a new beginning. At this moment the situation is improving, but compared to other similar breeds the numbers are still very small.
So also in the homecountry a rare breed!

In Holland the population is thanks to two litters and several imports increased from 4 to 9. That is, there were no other official registeries in the past 10 years in the Dutch studbook. Except for some Scandinavian countries the population in other European countries is also very limited as to nonexisted. In the States and Canada there is a small population of around 100 Volpino's, deriving from Italian and Scandinavian imports.

The Volpino is a very lively and active little dog (in Italy it is even used for agility), very attached to his owner, not everybody's friend, very alert with a strong guardian instinct. He barks when he expects danger, so the big guardians may wake up to do their duty.

It is a sturdy dog, that can live up to 15 years.
Males: 27-30 cm (10.6-11.8 inches), females: 25-28 cm (9.8-11.0 inches)


 

     Rasbeschrijving


De Volpino Italiano is een kleine Italiaanse Keeshond, die behoort tot rasgroep 5, de spitsen en oertypes, meer specifiek de Europese Spitsen. Hij is verwant aan de Duitse Spits, beter bekend als Keeshond. (Zie ook hier voor overeenkomsten en verschillen).

De Volpino is bijna altijd wit, maar kan ook in rood voorkomen, en heel vroeger bestond er zelfs een zwarte variant. De rode kleur is echter nagenoeg uitgestorven, hoewel sommige Italiaanse fokkers hun best doen deze kleur weer terug te fokken.

De Volpino heeft een dikke vacht, met lang, recht haar. De vacht vergt relatief weinig onderhoud: af en toe borstelen volstaat om klitten te voorkomen. Met een goede borstel en goed bijhouden is dit echter geen probleem.

Het is een eeuwenoud ras, dat vroeger bijzonder populair was, niet alleen bij rijke families van aanzien, maar ook bij boeren en eenvoudige mensen. Het was het hondje van Michelangelo. Om onduidelijke redenen is het aantal op een gegeven moment zover gedaald dat in 1965 nog maar 5 exemplaren werden ingeschreven in het Italiaanse stamboek. In 1984 toen het ras bijna was uitgestorven, heeft de ENCI, de Italiaanse kennelclub, besloten het ras weer in ere te herstellen. Met de overgebleven exemplaren is begonnen een nieuwe start te maken. Op dit moment verbetert de situatie, maar zeker vergeleken met andere soortgelijke rassen zijn de aantallen nog niet hoog.
Ook in eigen land dus een zeer zeldzame verschijning!

De populatie in Nederland is dankzij een tweetal nestjes en een aantal importen sinds enkele jaren gestegen van 4 naar 9. Het NHSB geeft geen verdere inschrijvingen in de afgelopen 10 jaar. Behalve in Scandinavië is de populatie ook in andere Europese landen erg minimaal als tot niet bestaand. In Amerika en Canada bestaat een bescheiden populatie van een kleine 100 Volpino's, gefokt uit Italiaanse en Scandinavische importen.

De Volpino is een zeer levendig en actief hondje (in Italië wordt er zelfs behendigheid mee gedaan), uiterst gehecht aan z'n baas, geen allemansvriend, zeer alert met een sterk waakinstinct. Hij blaft bij onraad zodat de grote echte waakhonden wakker worden om hun taak te kunnen doen.

Hij is robuust en vitaal en kan 15 jaar worden.
Reuen zijn 27 - 30 cm, teven 25 - 28 cm.


www.enci.it
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
141 123 164 144 158 195 115 173 132 125 191 154

 
   

Home | Contact | Copyright | Parcodaini Maremma Sheepdog | design: Template Shaker
Copyright © 2014, Parcodaini. All Rights reserved